Środa, 2017.08.23 Apolinarego, Miły, Róży

Startuje Archiwum Emigranta w Gdyni

archiwum_emigranta_plakat
Muzeum Emigracji w Gdyni rozpoczyna pierwszy etap projektu Archiwum Emigranta, którego celem jest dotarcie do wspomnień emigrantów oraz pracowników gdyńskiej infrastruktury portowej i emigracyjnej. Opowieści tych, którzy wyjeżdżali oraz osób, które odpowiadały za organizację wyjazdów i podróży, będą rejestrowane we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową.

Historia mówiona wyłaniająca się z emigracyjnych relacji będzie częścią długofalowego projektu archiwizacji i upowszechnienia historii emigrantów dawnych i obecnych.

Opowieści, zebrane w projekcie Archiwum Emigranta będą żywą materią dla projektowania działań programowych instytucji. Muzeum Emigracji w Gdyni prezentować będzie historię emigracji z perspektywy osób, które jej doświadczyły, były jej świadkami bądź też tych, których bliscy pozostali na emigracji.

- Chcemy dowiedzieć się, kim byli ludzie, którzy decydowali się na opuszczenie swojego domu, pracy, bliskich. Jaka była ich ostatnia myśl przed wyjazdem, jakie wspomnienia, ale i marzenia z sobą zabierali. Interesuje nas również, jak radzili sobie w nowym kraju, społeczeństwie, gospodarce oraz nowej, często egzotycznej kulturze. Pragniemy dotrzeć do tych ludzi, by ocalić od zapomnienia ich historie, często poruszające i niezwykłe - zapowiada Karolina Grabowicz-Matyjas, Dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni.

Dla dopełnienia obrazu emigracyjnej Gdyni znaczący wkład wniosą również relacje byłych marynarzy, lekarzy pokładowych, stewardów, barmanów, oficerów rozrywkowych słynnych polskich statków pasażerskich i innych osób zaangażowanych w obsługę ruchu pasażerskiego - pozwolą one odtworzyć życie działającej w Gdyni infrastruktury emigracyjnej.

- Dworzec Morski w Gdyni był miejscem, skąd tysiące ludzi na pokładach legendarnych transatlantyków, takich jak Batory czy Stefan Batory, wyruszało w zamorską podróż do nowego kraju. Oprócz historii emigrantów interesują nas także obserwacje, refleksje i wspomnienia pracowników transatlantyków, Dworca Morskiego, Obozu Emigracyjnego czy szpitala kwarantannowego dopełniającego emigracyjną infrastrukturę Gdyni. W pierwszej fazie projektu zachęcamy do kontaktu osoby z Pomorza, dalsze odsłony Archiwum Emigranta zakładają działania ogólnopolskie i międzynarodowe. Naturalnie nie zawężamy naszych poszukiwań tylko do emigracji drogą morską, każda historia jest dla nas wartościowa - mówi Sebastian Tyrakowski, koordynator projektu.

Osoby, które chciałyby podzielić się swoją historią proszone są o kontakt z Muzeum Emigracji w Gdyni
pod nr. tel. 48 58 623 31 79, +48 606 166 292
bądź drogą mailową na adres archiwum.emigranta@muzeumemigracji.pl  

Archiwum Emigranta to przedsięwzięcie długofalowe i wieloetapowe. W pilotażowej fazie projektu (lata 2010 - 2011) sfilmowanych zostało kilkadziesiąt wywiadów na trzech kontynentach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Francji, Wielkiej Brytanii, Czechach, Węgrzech i Rumunii. W ramach pierwszego etapu projektu, rozpoczynającego się w styczniu br., nagrywane będą na Pomorzu, wspólnie z Gdyńską Szkołą Filmową, wywiady z osobami, które doświadczyły emigracji oraz tymi, którzy pracując w gdyńskiej infrastrukturze emigracyjnej, były jej świadkami. 
Drugi etap projektu, organizowany w Warszawie, zakłada zaproszenie do wywiadów wybitnych postaci polskiej nauki, kultury, sportu bądź biznesu, w których życiorys wpisane były doświadczenia emigracyjne. W ramach kolejnej  odsłony Archiwum Emigranta organizowane będą na skalę ogólnopolską wywiady audio z emigrantami i ich krewnymi. W dalszych etapach projektu zakłada się działania międzynarodowe - wyjazdy  w celu rejestracji wywiadów zagranicą. Historie emigrantów będą archiwizowane w postaci notacji tekstowych, dźwiękowych i filmowych i wykorzystywane w działaniach wystawienniczych, wydawnictwach multimedialnych i drukowanych oraz w elektronicznych archiwach udostępnianych w Internecie.
Projekt i realizacja: direktpoint