Czwartek, 2017.09.21 Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Także w więzieniach czytamy dzieciom

cala_polska_czyta_dzieciom_plakat
W polskich więzieniach odbędą się szkolenia dotyczące edukacji kulturalnej i emocjonalnej. Projekt skierowany jest do osób odbywających karę pozbawienia wolności, a w szczególności do matek, które w więzieniu przebywają wraz ze swoimi małymi dziećmi. Od września będą one uczyły się zaspokajać potrzeby emocjonalne maluchów. Od września szkolenia takie poprowadzi Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom w ramach programu Inicjatywy Lokalne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pilotażowe szkolenie koordynowane przez Elżbietę Olszewską zostanie zrealizowane w Grudziądzu - jednym z większych zakładów karnych w Polsce - i potrwa do grudnia. W ramach programu Inicjatywy Lokalne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja ABCXXI zamierza przeprowadzić szkolenia dla kobiet z zakresu potrzeb emocjonalnych dzieci i sposobów ich zaspokajania, zalet głośnego czytania dzieciom jako ważnego elementu ich zdrowego rozwoju, nauczania wartości, radzenia sobie z własnymi emocjami, skutków przemocy wobec dzieci, a także przygotowania ich do uczestnictwa w kulturze, jako prewencji ponownego wykluczenia społecznego i patologii.

Część projektu - codzienne czytanie przez radiowęzeł wybranych przez Fundację książek z zakresu literatury pięknej, a także poradników psychologicznych (m.in. motywacyjnych) będzie adresowana do wszystkich więźniów.

Jak informuje Agnieszka Szymańska, Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, założona w 1998 r. przez Irenę Koźmińską, wspiera zdrowie psychiczne, umysłowe i moralne dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne oraz lobbingowe.

1 czerwca 2001 r. Fundacja zainaugurowała kampanię społeczną "Cała Polska czyta dzieciom", która uświadamia ogromne znaczenie czytania dziecku dla jego wszechstronnego rozwoju.

Fundacja podkreśla, że współczesny świat jest dla dzieci często trudny i nieprzyjazny. Pośpiech, stres, brak czasu, ignorowanie potrzeb psychicznych i umysłowych dzieci oraz nadmierne korzystanie z telewizji i komputerów powodują, że coraz więcej dzieci ma problemy emocjonalne. Wspólne czytanie jest formą mądrego kontaktu z dzieckiem, szczepionką przeciwko złym wpływom masowej kultury i doskonałą metodą wychowawczą. Dziecko czuje się ważne i kochane, jego wiedza językowa i ogólna poszerza się, rozwija się wyobraźnia i wrażliwość moralna.

Aby pomóc rodzicom i wychowawcom w wyborze właściwych lektur, Fundacja ABCXXI opracowała kryteria wyboru książek do głośnego czytania dzieciom oraz Złotą Listę najbardziej polecanych tytułów dla dzieci w różnych grupach wiekowych, dostępne na stronie http://www.calapolskaczytadzieciom.pl
Projekt i realizacja: direktpoint