Sobota, 2017.09.23 Bogusława, Liwiusza, Tekli

Szczecin: Głusi w przestrzeni publicznej

2013-05-01
2013-12-21
glusi_w_przestrzeni_publicznej_foto
Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w partnerstwie publiczno-społecznym z Urzędem Miasta Szczecin
Zwiększenie dostępu do informacji publicznej oraz edukacja w zakresie praw obywatelskich osób z wadą słuchu to jedno z głównych zadań programu "Głusi w przestrzeni publicznej", który wystartował w Szczecinie. Celem programu jest również wyposażenie służb publicznych w informacje dotyczące specyfiki komunikowania się z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi.

W ramach projektu powstają instrukcje - w formie elektronicznej i filmowej - dla osób z wadą słuchu, pokazujące, jak efektywnie załatwić "urzędową sprawę". Organizowane są również szkolenia dla obu stron, czyli osób z wadą słuchu i urzędników. Dzięki tym działaniom przestrzeń publiczna ma stać się bardziej otwarta i przyjazna dla osób głuchych i słabo słyszących.

DLA GŁUCHYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH

Osoby z wadą słuchu mają możliwość zdobywania wiedzy na temat praw obywatelskich i umiejętności korzystania z usług instytucji publicznych podczas spotkań edukacyjnych. Zaplanowano sześć takich warsztatów, pierwszy odbył się już w czerwcu i dotyczył praw konsumentów. Uczestnicy zapoznają się także z pracą Biura Obsługi Interesanta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Podatków Lokalnych, Wydziału Promocji Miasta, a także z prawami i obowiązkami obywateli - mieszkańców miasta.
Spotkania na rzecz członków i podopiecznych Oddziały Zachdniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych odbywają się w Domu Kultury Kontakty w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 91/93.

Uczestnicy projektu dowiedzą się, jak załatwić swoje sprawy w Urzędzie Miasta Szczecin z przygotowanych specjalnie dla nich opisów do 30 podstawowych dokumentów i procedur administracyjnych stosowanych przez administrację samorządową. Uproszczony zostanie język urzędniczy tych dokumentów na potrzeby języka migowego i posługujących się nim osób. Efekt pracy specjalistów zostanie opublikowany na stronach UM Szczecin i OZ PZG.

W ramach projektu powstają także 32 filmy instruktażowe. 30 z nich dotyczy wybranych procedur administracyjnych,  2 filmy pokazują sposób poruszania się po urzędzie z udziałem osób niesłyszących i wykorzystują w przekazie język migowy. Filmy zostaną zamieszczone na stronach UM Szczecin i OZ PZG. Osobami instruującymi będą urzędnicy znający język migowy. W ramach wcześniejszych działań Urzędu i OZ PZG obecnie 27 pracowników Urzędu Miasta Szczecin posiada umiejętność posługiwania się językiem migowym.

DLA URZĘDNIKÓW

Program zakłada zajęcia nie tylko dla osób głuchych i słabo słyszących, ale także dla tych, którzy mają im pomagać w załatwianiu spraw urzędowych, czyli urzędników. Wezmą oni udział w trzech spotkaniach edukacyjnych oraz dodatkowo w kursie e-learningowym. Kurs zostanie zakończony testem, w którym weźmie udział 900 pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Dziewięciu urzędników zostanie dodatkowo sprawdzonych, czy ich wiedza na temat prawidłowej pracy z klientem z wadą słuchu jest wystarczająca.


Program Głusi w przestrzeni publicznej jest realizowany przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w partnerstwie publiczno-społecznym z Urzędem Miasta Szczecin.

Koszt dofinansowania projektu z PO FIO wynosi 131.680 zł, środki finansowe z gminy Miasto Szczecin to 14.970 zł.

Czas realizacji projektu: od 1. maja do 31. grudnia 2013. Serwis Pozytywy.com jest patronem medialnym projektu "Głusi w przestrzeni publicznej".

Na zdjęciu: pierwsze spotkanie w ramach projektu - z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów. Źródło: OZ PZG

STRONA PROJEKTU
Projekt i realizacja: direktpoint